Allbäck Fönsterhantverk & Linoljefärg

 

Vi offererar gärna kurser och seminarier för grupper

Målsättningen är att ge en bred information och inspiration att underhålla och återanvända äldre och yngre byggnadsmaterial med hänsyn tagen till beständighet, funktion, kultur, miljö och ekonomi. Informationen grundar sig på våra dokumenterade praktiska erfarenheter sedan 1982.

Klicka här för kursmaterial. 

Teori

 • Fönsters Konstruktion, Funktion & Kondensproblem
 • Träkunskap - Skadetyper
 • Värmeekonomi (U-värde) – Akustik – Bullerreducering
 • Redovisning av forskningsresultat och åtgärder
 • Besiktning av testfönster från studie LTH, Lund
 • Tätningslister - material och montering
 • Säsongsutjämning med byggfönster
 • Linoljans historia, egenskaper och förädling
 • Exempel på dokumenterade projekt i Europa
 • Moderna färger jämfört med linoljefärger

Praktik

 • Demontering av glas & beslag
 • Slipning av skrapor
 • Färgborttagning alt. underhåll av gammal yta
 • Skarvningsteknik trä
 • Att skära & måttanpassa glas
 • Impregnering av trä
 • Rengöring och rostskydd av beslag
 • Kittning med linoljekitt
 • Målningsteknik fönster
 • Rengöring före målning
 • Spackel och spackling
 • Torkmiljö för linoljefärg ute och inne
 • Enkla ”fördröja åldrandet” åtgärder
 • Ytbehandling av golv, tak, väggar, fönsterbänkar
 • Penslar & Penselvård