Byggvarudeklaration

Vad är byggvarubedömingen?

Vår linoljefärg har grön signal i Byggvarubedömningen.

(Byggvarubedömningen är just nu inaktuell pga. att en ny bedömning pågår)

Följ länkarna nedan för mer information.

https://www.byggvarubedomningen.se/

Bedömningskriterier