Byggvarudeklaration

Vad är byggvarubedömingen?

Vår linfröfärg har en grön pil i byggvarubedömningen.

Detta har lockat mycket uppmärksamhet världen över. Många vill veta mer om bakgrunden mm. 

Följ länkarna nedan för mer information.

https://www.byggvarubedomningen.se/

Bedömningskriterier