Allbäck Linoljefärg - A Sunda Hus

 

  • Färgen är tillverkad av svensk, kokt, avslemmad, filtrerad och steriliserad linolja. 

  • Färgen innehåller inga lösningsmedel och skall ej spädas med lösningsmedel i något skede.

  • Färgen är helt fri från farliga tillsatser.

  • Enburkssystem - Samma färg ute som inne till samtliga strykningar.

  • Färgen torkar inom 24 timmar vid rumstemperatur, god ventilation och ljus. Tortiden fördröjs vid hög luftfuktighet.

  • Färgen är lätt att stryka ut, lätt att underhålla och har en mycket god inträngningsförmåga i underlaget.

  • Färgen är väl dokumenterad i egna projekt sedan 1982.

  • Täckförmåga 15 - 20 kvm per liter. Kostnad ca. 15 kr/kvm.

  • Kan målas på de flesta ytor som är rena och torra.

  • Specialkulörer kan beställas enligt NCS/RAÄ Kulturkulör färgskala eller prov. Arbetskostnad 1000 kr + moms vid varje blandningstillfälle. 

 

 

Film om vår Linoljefärg

För bästa resultat

Klicka på önskad kulör för att välja storlek.