Kittlampan för kittborttagning

Svensktillverkad

 

1984 fick vi metodpatent på tekniken att mjukgöra kitt med kortvågig infravärme som mindskar risken att spräcka glaset.

  • Rikta värmen mot kittet. Vänta ca. 15 - 20 sekunder. Skrapa bort det mjuka kittet med specialslipad skrapa som medföljer.
  • För att påskynda arbetet kan man applicera ett tunt lager med Allbäck Linoljevax (2dl ingår) före arbetets start. Miljöfördelarna är många. 
  • Önskar du lyfta ut glaset - avlägsna glasstiften och värm ytterligare en gång genom glaset för att mjukgöra tryckkittet.
  • Ställ bågen på kant och tryck försiktigt ut glaset.
  • Rengör glaskanterna före återglasning. 


Miljöfördelar

  • Skadliga färgrester kapslas in
  • Mindre damm, lukt och rök
  • Påskyndar förloppet
  • Impregnering av ytan i samma moment
  • Går att måla på direkt med Allbäck Linoljefärg